Strona główna          Właściwość          Licytacje          Wnioski do pobrania          Linki          Kontakt
L I C Y T A C J E
    N I E R U C H O M O Ś C I

UWAGA!!!
W celu zaktualizowania licytacji należy odświeżyć stronę w przeglądarce [F5].


L.p.

Termin licytacji

Nieruchomość
Suma oszacowania [zł]
Cena wywołania
[zł]
Data aktualizacji: 20.03.2020r.

<<powrót>>


Menu: Komornik Kołobrzeg | Właściwość | Licytacje | Wnioski do pobrania | Linki | Kontakt